• سیاوش صفاریان‌پور   s_saffarianpour@

  1400/06/18 ساعت 16:40

  بین این دو اثر از انسان‌[خردمند]‌بیش از ۴۵هزار سال فاصله است! اولین آثار برجای مانده از انسان که در غارهای اندونزی کشف شده است تا آثار دستساز ما که اکنون بر‌سنگی در #مریخ حک شده است!
  گروه متفاوت از نسل آدمیزاد برای کشف‌جهان راهی‌طولانی طی کرده است!
  #Perseverance
  #Sulawesi
  #mars