• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1400/01/27 ساعت 20:36

  ۱۰ خط برتر حمل و نقل کانتینری جهان

  https://t.me/persiangulfstudies/۴۰۶۶۶…

  #Sea

 • مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1399/09/04 ساعت 14:00

  اما ژاپن با نقشه برداری ۹۷٫۷٪ از کف قلمرو دریای خود یعنی ۴,۴۷۹,۳۸۸ کیلومتر مربع رتبه نخست جهانی را به خود اختصاص داده و انگلیس با نقشه برداری ۹۰٫۶٪ از کف قلمرو دریایی خود یعنی ۶,۸۰۵,۵۸۶ کیلومتر مربع رتبه دوم جهان است.

  #دریا #Sea