• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

  1399/05/06 ساعت 17:18

  «We would like to emphasize that the operationalization of the #SHTA is progressing. Further transactions should be carried out shortly,» Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) has announced.
  ۶/۶

 • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

  1399/05/06 ساعت 17:18

  ۵۰ Swiss companies ready to enter Swiss channel for Iran

  Chairman of #Iran-#Switzerland Joint Chamber of Commerce Sharif Nezam-Mafi says ۵۰ major Swiss companies active in food and medicine sectors are ready to enter the #SHTA.
  ۱/

 • فوری:دولت #سوئیس مجوز نخستین پرداخت ۲.۵ میلیون دلاری از محل کانال تجاری انسان دوستانه موسوم به #SHTA جهت دارو سرطان و پیوند اعضا با هماهنگی خزانه داری آمریکا نمود/پانا

 • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

  1399/06/18 ساعت 12:31

  Swiss #SHTA more viable than EU, South Korea channels for trade with Iran

  The trade channel between #Iran and Switzerland, known as the Swiss Humanitarian Trade Agreement (SHTA), is expected to be more viable than its counterparts, #INSTEX and #KOHTA.

 • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

  1399/05/06 ساعت 17:18

  Iran’s ambassador to the UN said in May that the #SHTA has failed to meet Iran’s needs.

  The US has forced the SHTA to pursue a tough procedure which made it practically very difficult for companies to trade with Iran, Takht Ravanchi said.
  ۵/

 • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

  1399/02/20 ساعت 17:24

  #Iran gained nothing from Swiss humanitarian channel: Report

  The Daily Beast reported that Iranians have got almost nothing from the Swiss Humanitarian Trade Agreement (#SHTA) since it was launched in January with the support and consent of the US.

 • کتایون لامع زاده   KatayoonL@

  1398/11/10 ساعت 18:06

  #کانال_مالى ایران و #سوئیس سرانجام اجرایى شد

  این سازوکار «تمهید تجاری انسان‌دوستانه سوئیس» یا #SHTA نام دارد

  پرداخت اولیه برای محموله‌ای از دارو به مقصد ایران تایید شد که شامل داروهای مربوط به سرطان و پیوند اعضا به ارزش ٢٫٣ میلیون یورو است٧ بهمن تایید شد