• پیمان مولوی   MolaviDr@

  1398/05/13 ساعت 19:37

  توسط یکی از ٣ بزرگ این بخش است:
  مودیز #Moody’s
  استاندارد اند پور #S&P
  فیچ #fitch
  تا زمانی که در سیستم رتبه بندی اعتباری بین المللی نباشیم به این بازارها دسترسی نداریم
  و نمیتوانیم از حجم بزرگ منابع مالی بهره ببریم!
  امیدوارم روزی به این درک برسیم!
  تا وقتی که زود دیر نشود

 • فرشاد گلزاری   Farshad_Go@

  1395/05/23 ساعت 09:19

  Looking tension #Ukraine and #Russia: #Russia's #S-۴۰۰ #defense system was deployed in #Crimea