• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

   1399/11/24 ساعت 12:21

   چشم اندازی از راکتورهای هسته‌ای جهان؛

   درحالیکه آلمان متعهد شد که تا سال ۲۰۲۲ همه نیروگاه‌های هسته‌ای را تعطیل کند اما آمریکای شمالی بیش از ۲۵٪ راکتورهای عملیاتی جهان را در اختیار دارد.

   #Nuclear #Reactors #IAEA #انرژی_هسته‌ای