• فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/08 ساعت 16:20

  Ranking table of Iran Women's premier League ۲۰۲۱-۲۰۲۲ (۱۷th week)

  Latest News: http://en.iranvolleyball.com

  #volleyball #Iran #PremierLeague #women

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/06 ساعت 18:54

  Result of ۲۱st week of Iran Premier League ۲۰۲۱-۲۰۲۲

  Gonbad ۳ - Varamin ۰
  Saipa ۳ - Hoorsan ۰
  Peykan ۳ - Haraz ۱
  Pas ۰ - Sepahan ۳
  Mes ۳ - SH.Urmia ۰
  Rahyab ۱ - Azarbattery ۳
  Sirjan ۲ - Sahdab ۳

  Latest News: http://en.iranvolleyball.com

  #volleyball #Iran #PremierLeague

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/04 ساعت 17:18

  Results ۱۷th week of the Women's Premier League

  Saipa ۳ - Peykan ۰
  Mes ۳ - Zartoshti ۰
  Varamin ۱ - Mehrsan ۳
  Barij Esans ۳ - Reef ۰
  Setaregan ۰ - Zob Ahan ۳

  Latest News: http://en.iranvolleyball.com

  #iran_volleyball #womens #PremierLeague #results

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/03 ساعت 19:55

  Ranking table of Iran Men's premier League ۲۰۲۱-۲۰۲۲ (۲۰th week)

  #volleyball #Iran #PremierLeague

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/03 ساعت 16:06

  برای دریافت نتیجه زنده دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر والیبال - یک‌شنبه ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

  روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/IRIVF

  #volleyball #Iran #PremierLeague

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/03 ساعت 14:13

  هفته بیستم لیگ برتر مردان

  ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶

  شهرداری ارومیه – آذرباتری ارومیه

  #volleyball #Iran #PremierLeague

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/03 ساعت 13:32

  هفته بیستم لیگ برتر مردان

  یزد، سالن شهداب، ساعت ۱۶

  مقاومت یزد – هورسان رامسر

  #volleyball #Iran #PremierLeague

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/02 ساعت 09:35

  Ranking Of Women's Premier League (۱۶th week)

  #iran_volleyball #PremierLeague #RANKING #Women

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/10/29 ساعت 23:48

  Ranking Of Men's Premier League (۱۹th week)

  #iran_volleyball #PremierLeague #RANKING

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/18 ساعت 22:56

  Iran Volleyball Women's #PremierLeague
  Week ۹
  Results:
  Saipa ۱-۳ Zob Ahan
  Yazd Javanan ۰-۳ Paykan
  Fars Setaregan ۱-۳ Mehrsun
  Barij Essance ۳-۱ Rafsanjan Mes
  Varamin Banovan ۰-۳ Isfahan Reef

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/16 ساعت 09:43

  Iran Volleyball Women's #PremierLeague
  Standings of Week ۸:
  ۱)Saipa
  ۲)ZobAhan
  ۳)Barij Essance
  ۴)Paykan
  ۵)Mehrsun
  ۶)Fars Setaregan
  ۷)Rafsanjan Mes
  ۸)Yazd Javanan Zartoshti
  ۹)Isfahan Reef
  ۱۰)Varamin Volleyball Banovan

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/14 ساعت 19:05

  Iran Volleyball Women's #PremierLeague
  Paykan vs Saipa at ۱۴:۰۰
  Mehrsun vs Varamin Banovan at ۱۷:۰۰
  LIVE on APARAT
  پخش زنده لیگ برتر والیبال بانوان: پیکان - سایپا
  ساعت ۱۴:۰۰
  مهرسان - والیبال بانوان ورامین
  ساعت ۱۷:۰۰
  از طریق پلت فرم آپارات
  http://Aparat.com/irivf/live

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/14 ساعت 16:09

  Iran Volleyball Women's #PremierLeague
  Schedule of Week ۸:
  Paykan - Saipa
  Isfahan Zob Ahan - Fars Setaregan
  Isfahan Reef - Kashan Barij Essance
  Yazd Javanan Zartoshti - Rafsanjan Mes
  Mehrsun - Varamin Volleyball Banovan

  Matches will be held on Dec.۰۶

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/14 ساعت 09:38

  Iran Volleyball Men's #PremierLeague
  Postponement of holding the last two weeks of Iran Volleyball Men's Premier League due to the presence of the representative of Iran and Asia volleyball in the championship of the World Men's Clubs in Betim,Brazil.
  It restarts on Dec.۱۹

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/11 ساعت 22:54

  Iran Volleyball Women's #PremierLeague
  Results of Week ۱۱:
  Saipa ۳-۰ Fars Setaregan
  Paykan ۳-۰ Mes
  Zob Ahan ۳-۰ Varamin Banovan
  Barij Essance ۳-۰ Mehrsun
  Reef ۳-۲ Yazd Javanan

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/10 ساعت 20:07

  Iran Volleyball Men's #PremierLeague
  Results of Week ۱۱:
  Saipa ۱-۳ Sepahan
  Sirjan Foulad ۱-۳ Amol Labaniat
  Varamin Shahrdari ۲-۳ Urmia Shahrdari
  Shahdab ۳-۰ Azarbattery
  Marivan Rahyab ۳-۱ Gonbad Shahrdari
  Hoorsun ۳-۲ Mes
  Paykan ۳-۱ Gorgan Pass

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/09 ساعت 16:31

  Iran Volleyball Men's #PremierLeague
  The final decision of Disciplinary Committee regarding Armin Tashakori & Adel Gholami
  Tashakori: Exclusion from playing in ۲ matches.
  Gholami: Exclusion from playing in a match.
  They were both fined with cash penalty.

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/07 ساعت 21:55

  Iran Volleyball Men's #PremierLeague
  Standings of Week ۱۰:
  ۱)Sepahan
  ۲)Urmia Shahrdari
  ۳)Paykan
  ۴)Marivan Rahyab
  ۵)Amol Labaniat
  ۶)Gonbad Shahrdari
  ۷)Shahdab
  ۸)Sirjan Foulad
  ۹)Gorgan Pas
  ۱۰)Varamin Shahrdari
  ۱۱)Hoorsun
  ۱۲)Mes
  ۱۳)Saipa
  ۱۴)Azarbattery

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/07 ساعت 21:48

  Iran Volleyball Men’s #PremierLeague
  Week ۱۰
  Urmia Azarbattery ۱–۳ Ramsar Hoorsun
  Set ۱: ۲۴-۲۶
  Set ۲: ۲۵-۲۱
  Set ۳: ۲۶-۲۸
  Set ۴: ۲۳-۲۵

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/07 ساعت 19:57

  Iran Volleyball Men’s #PremierLeague
  Week ۱۰
  Marivan Rahyab Melal ۳– ۰ Paykan
  Set ۱: ۲۸-۲۶
  Set ۲: ۲۵-۲۳
  Set ۳: ۲۵-۱۶

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/07 ساعت 19:53

  Iran Volleyball Men’s #PremierLeague
  Week ۱۰
  Saipa ۳–۱ Sirjan Foulad Iranian
  Set ۱: ۲۵-۲۳
  Set ۲: ۲۲-۲۵
  Set ۳: ۲۵-۲۰
  Set ۴: ۳۳-۳۱

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/05 ساعت 12:34

  Iran Volleyball Women's #PremierLeague
  Week ۶
  Standings:
  ۱)Saipa
  ۲)Zobahan
  ۳)Barij Essance
  ۴)Paykan
  ۵)Setaregan
  ۶)Mehrsun
  ۷)Rafsanjan Mes
  ۸)Yazd Javanan
  ۹)Isfahan Reef
  ۱۰)Varamin #volleyball Banovan

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/04 ساعت 11:55

  Iran Volleyball Men's #PremierLeague Adel Gholami, player of Urmia Shahrdari and Armin Tashakori, player of Tehran Paykan were banned from participating in the tournament till further notice.

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/03 ساعت 19:21

  Iran Volleyball Women’s #PremierLeague
  Schedule of Week ۶:
  Tehran Paykan-Isfahan Reef
  Rafsanjan Mes-Tehran Saipa
  Fars Setaregan-Varamin Shahrdari
  Isfahan Zobahan-Kashan Barij Essance
  Mehrsun-Yazd Javanan Zartoshti
  Matches will be held on Nov.۲۵

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/03 ساعت 19:07

  Iran Volleyball Men's #PremierLeague
  Week ۹
  Results:
  Sirjan Foulad ۳-۲ Varamin Shahrdari
  Shahdab ۳-۲ Saipa
  Gonbad Shahrdari ۳-۱ Amol Labaniat
  Hoorsun ۰-۳ Sepahan
  Paykan ۳-۲ Urmia Shahrdari
  Gorgan Pas ۳-۲ Azarbattery
  Mes ۱- ۳ Rahyab

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/08 ساعت 16:35

  ۳rd Week of Beach Volleyball Premier League ۲۰۲۲ Start from ۲۷ January

  Latest News: http://en.iranvolleyball.com

  #volleyball #Iran #PremierLeague #beachvolleyball

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/06 ساعت 19:27

  Ranking table of Iran Men's premier League ۲۰۲۱-۲۰۲۲ (۲۱st week)

  Latest News: http://en.iranvolleyball.com

  #volleyball #Iran #PremierLeague

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/05 ساعت 15:29

  Head Coach of Girl junior Team Invited ۲۲ Players to the ۷th training camp

  More Information & Latest News: http://en.iranvolleyball.com

  #iran_volleyball #womens #PremierLeague #results

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/04 ساعت 17:07

  Results ۱۷th week of the Women's Premier League

  Saipa ۳ - Peykan ۰
  Mes ۳ - Zartoshti ۰
  Varamin ۱ - Mehrsan ۳
  Barij Esans ۳ - Reef ۰
  Setaregan ۰ - Zob Ahan ۳

  #iran_volleyball #womens #PremierLeague #results

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/03 ساعت 19:47

  Result of ۲۰th week of Iran Premier League ۲۰۲۱-۲۰۲۲

  Sirjan ۱ - Gonbad ۳
  Shadab ۳ - Hoorsan ۰
  Varamin ۳ - Peykan ۱
  Saipa ۳ - Pas ۱
  Amol ۳ - Mes ۰
  Sepahan ۳ - Marivan ۱
  Urmia ۲ - Azar battery ۳

  #volleyball #Iran #PremierLeague

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/03 ساعت 14:14

  هفته بیستم لیگ برتر مردان

  اصفهان، سالن نقش جهان، ساعت ۱۷

  فولاد مبارکه سپاهان – راه‌یاب ملل مریوان

  #volleyball #Iran #PremierLeague

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/03 ساعت 14:11

  هفته بیستم لیگ برتر مردان

  آمل، سالن پیامبر اعظم، ساعت ۱۶

  لبنیات هراز آمل – مس رفسنجان

  #volleyball #Iran #PremierLeague

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/03 ساعت 13:30

  هفته بیستم لیگ برتر مردان

  سیرجان، سالن امام علی، ساعت ۱۶

  فولاد سیرجان ایرانیان – شهرداری گنبد

  #volleyball #Iran #PremierLeague

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/11/01 ساعت 00:28

  Results ۱۶th week of the Women's Premier League

  Fars Setaregan ۰ - Saipa ۳
  Peykan ۳ - Rafsanjan Mes ۱
  Zob Ahan ۳- Varamin ۰
  Javanan Zartoshti ۳ - Reef ۲
  Mehrsan ۰ - Barij Esans ۳

  #iran_volleyball #womens #PremierLeague #results

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/18 ساعت 22:59

  Iran Volleyball Women's #PremierLeague
  Week ۹
  Standings
  ۱)Zob Ahan
  ۲)Saipa
  ۳)Barij Essance
  ۴)Paykan
  ۵)Mehrsun
  ۶)Fars Setaregan
  ۷)Rafsanjan Mes
  ۸)Isfahan Reef
  ۹)Yazd Javanan Zartoshti
  ۱۰)Varamin Banovan

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/17 ساعت 15:37

  Iran Volleyball Women's #PremierLeague
  Last Week of Semi-Season (Week ۹)
  Saipa - Zob Ahan
  Yazd Javanan - Paykan
  Setaregan - Mehrsun
  Barij Essance - Rafsanjan Mes
  Varamin Banovan - Isfahan Reef
  Matches will be held on Dec.۰۹
  Read the story in Persian: https://volleyball.ir/٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۸-٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۸٪b۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۵-٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪da٪af-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪aa-۸/…

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/15 ساعت 19:36

  Iran Volleyball Women's #PremierLeague
  Results of Week ۸:
  Paykan ۰-۳ Saipa
  Isfahan Zob Ahan ۳-۰ Fars Setaregan
  Isfahan Reef ۰-۳ Kashan Barij Essance
  Yazd Javanan Zartoshti ۱-۳ Rafsanjan Mes
  Mehrsun ۳-۰ Varamin Banovan

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/14 ساعت 16:28

  Iran Volleyball Women's #PremierLeague
  Paykan vs Saipa at ۱۴:۰۰
  LIVE on APARAT
  https://aparat.com/irivf/live
  پخش زنده لیگ برتر والیبال بانوان: پیکان - سایپا
  ساعت ۱۴:۰۰
  از طریق پلت فرم آپارات

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/14 ساعت 09:48

  Iran Volleyball Men's #PremierLeague
  Armin Tashakori, protested against the sentence of the disciplinary committee and the enforcement of player's sentence was postponed till the case is reviewed by the appeals committee.
  Read the story in persian:
  https://volleyball.ir/٪d۸٪aa٪d۸٪b۴٪da٪a۹٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۸٪aa٪d۸٪ac٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪af-٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪af-٪d۸٪a۷٪d۸٪ac٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪ad٪da٪a۹٪d۹٪۸۵-٪d۸٪a۸/…

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/11 ساعت 23:01

  Iran Volleyball Women's #PremierLeague
  Standings of Week ۷:
  ۱)Saipa
  ۲)Zob Ahan
  ۳)Barij Essance
  ۴)Paykan
  ۵)Fars Setaregan
  ۶)Mehrsun
  ۷)Rafsanjan Mes
  ۸)Yazd Javanan
  ۹)Isfahan Reef
  ۱۰)Varamin Volleyball Banovan

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/10 ساعت 20:16

  Iran Volleyball Men's #PremierLeague
  Standings of Week ۱۱:
  ۱)Sepahan
  ۲)Urmia Shahrdari
  ۳)Paykan
  ۴)Marivan Rayhab
  ۵)Amol Labaniat
  ۶)Shahdab
  ۷)Gonbad Shahrdari
  ۸)Sirjan Foulad
  ۹)Hoorsun
  ۱۰)Gorgan Shahrdari
  ۱۱)Varamin Shahrdari
  ۱۲)Mes
  ۱۳)Saipa
  ۱۴)Azarbattery

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/10 ساعت 09:29

  Iran #volleyball Men's #PremierLeague
  Saipa vs Sepahan Foulad Mobarakeh at ۱۵:۰۰
  Live on Varzesh Channel
  پخش مستقیم مسابقه سایپا - فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۵:۰۰ در قالب هفته یازدهم لیگ برتر مردان از شبکه ورزش

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/09 ساعت 16:10

  Iran Volleyball Men's #PremierLeague
  Schedule of Week ۱۱:
  Saipa - Sepahan
  Sirjan Foulad - Labaniat Haraz
  Varamin Shahrdari - Urmia Shahrdari
  Shahdab - Azarbattery
  Gonbad Shahrdari - Marivan Rahyab
  Hoorsun - Mes
  Paykan - Gorgan Pas

  Matches will be held on Nov.۳۰

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/07 ساعت 21:53

  Iran Volleyball Men's #PremierLeague
  Results of Week ۱۰:
  Urmia Shahrdari ۳-۱ Gonbad Shahrdari
  Mes ۲-۳ Gorgan Pas
  Saipa ۳-۱ Sirjan Foulad
  Amol Labaniat ۳-۱ Varamin Shahrdari
  Marivan Rahyab ۳-۰ Paykan
  Sepahan ۳-۱ Shahdab
  Azarbattery ۱-۳ Hoorsun

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/07 ساعت 19:58

  Iran Volleyball Men’s #PremierLeague
  Week ۱۰
  Sepahan Foulad Mobarakeh ۳–۱ Yazd Shahdab
  Set ۱: ۲۵-۱۶
  Set ۲: ۲۸-۲۶
  Set ۳: ۲۵-۲۷
  Set ۴: ۲۵-۲۲

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/07 ساعت 19:57

  Iran Volleyball Men’s #PremierLeague
  Week ۱۰
  Amol Labaniat ۳–۱ Varamin Shahrdari
  Set ۱: ۲۵-۱۴
  Set ۲: ۲۷-۲۹
  Set ۳: ۲۵-۱۷
  Set ۴: ۲۵-۱۹

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/06 ساعت 17:41

  Iran Volleyball Men's #PremierLeague
  Schedule of Week ۱۰:
  Urmia Shahrdari - Gonbad Shahrdari
  Saipa - Sirjan Foulad
  Amol Labaniat - Varamin Shahrdari
  Marivan Rahyab - Paykan
  Rafsanjan Mes - Gorgan Pas
  Sepahan - Shahdab
  Azarbattery - Hoorsun

  Matches will be held on Nov. ۲۸

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/05 ساعت 12:31

  Iran Volleyball Women's #PremierLeague
  Results of week ۶:
  Paykan ۳-۰ Isfahan Reef
  Rafsanjan Mes ۳-۰ #SaiPa
  Fars Setaregan ۳-۰ Varamin Banovan
  Mehrsun ۳-۰ Yazd Javanan
  Isfahan Zob Ahan ۳-۲ Kashan Barij Essance

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/04 ساعت 10:07

  Iran Volleyball Women's #PremierLeague
  Peykan - Isfahan Reef at ۱۴:۰۰
  Mehrsun - Yazd Javanan Zartoshti at ۱۷:۰۰
  Live on http://aparat.com/irivf

 • فدراسیون والیبال   IRIVF@

  1400/09/03 ساعت 19:12

  Iran Volleyball Men's #PremierLeague
  Week ۹
  Standings:
  ۱)Sepahan
  ۲)Urmia Shahrdari
  ۳)Paykan
  ۴)Gonbad Shahrdari
  ۵)Shahdab
  ۶)Rahyab Melal
  ۷)Amol Labaniat
  ۸)Sirjan Foulad
  ۹)Varamin Shahrdari
  ۱۰)Gorgan Pas
  ۱۱)Mes
  ۱۲)Hoorsun
  ۱۳)Saipa
  ۱۴)Azarbattery