• سورنا ستاری   sorenasatari@

      1398/06/10 ساعت 12:12

      همه آماده‌اند تا تحول سرنوشت‌ساز محقق شود. تحولی که جوان‌های خلاق و کارآفرین، رقم‌اش می‌زنند. فروش ۸۳۰۰ میلیاردی سال گذشته #پارک_فناوری_پردیس آن هم در اوج #تحریم‌ فراتر از تصور بود وبا افتتاح فاز سوم این پارک فناوری،میدان خلاقیت جوانان کارآفرین گسترده‌تر می‌شود.
      #Pardis_Tech_park