• انشالله به اهل حقوق بشر تایملاین برنخوره اما اینجوری که جهان #افغانستان و #پنجشیر رو ول کرد و به پاکستان بخشید، پس فردا که وحوش #طالبان مردم اروپا رو با چاقو سربریدن و با هواپیما رفتن تو ساختمونهای آمریکا،من حتما میگم فدای سرم،به درک.
  #Panjshir
  #PanjshirResistance
  #AhmadMassoud

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1400/06/15 ساعت 06:36

  Every time you thought the world is a fair place, and the world will stand with you against wrong, every time you thought anybody give a damn about you in the world without gaining something in return … remember this name: #Panjshir

 • علیرضا قربانی   arghorbani51@

  1400/06/12 ساعت 15:15

  تا کدامین را تو می‌خواهی
  زین درختستان بار و برگ؟
  مرگ را جستن برای زندگی،
  یا آنک،
  زندگی کردن برای مرگ؟

  شفیعی_کدکنی
  #پنجشیر
  #Panjshir