• مدیرعامل #PSA معتقد به ادامه حضور در #ایران است؛ اما به نظر میرسه که ضعف در مدیریت کلان صنعت خودروسازی، مهم‌ترین عامل انصراف #رنو از سرمایه‌گذاری در ایران باشه | http://goo.gl/۲mYvAY

  • پیمان مولوی   MolaviDr@

    1398/08/09 ساعت 22:47

    دلیل #ادغام دو گروه بزرگ خودروسازی افزایش رقابت پذیری انها در بازارهای جهانی عنوان شده است! #رقابت! در فرانسه و ایتالیا کسی دنبال محدود کردن واردات نیست تا برندهای بزرگشان #PSA و #FCA را #حمایت کنند!