• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

    1399/12/29 ساعت 22:41

    من یک #iPad ورژن یک دارم که iOS ۵ روش نصب کردم
    حالا لازم دارم یک #pdf خوان روش نصب کنم و اون رو به #OneDrive متصل کنم
    آیا یاری رسانی هست؟
    #ریت