• اگر به دنبال یک اپلیکیشن خوب برای یادداشت برداری هستید، نوت بوک (#Notebook) بهترین انتخاب است.
    https://goo.gl/p۶Hhoa