• شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1397/07/03 ساعت 20:10

  با نه گفتن به جنگ اقتصادی و تحریم می‌توانید در کنار ملت ایران باشید، نه با تجدید و تشدید تحریم‌ها! #NoSanctioNoWar

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1397/07/03 ساعت 20:07

  هشدار گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه سازمان ملل متحد در مورد اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران:تحریم‌های ایران ناعادلانه و مضر است #NoSanctioNoWar

 • خنده‌ تمسخر آمیز حضار در نشست سازمان ملل پس از اینکه ترامپ ادعا کرد دولت او‌ موفقترین دولت تاریخ آمریکاست. بعداز خنده حضارترامپ گفت البته من منتظراین واکنش شما نبودم ولی اوکی! #NoSanctioNoWar

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1397/07/03 ساعت 20:07

  تجدید تحریم‌ها علیه ایران، پس از خروج یکجانبه ایالت متحده از برجام، عملی کاملا غیرقانونی است #NoSanctioNoWar