• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1396/11/29 ساعت 13:53

    جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ: صحبت‌های نتانیاهو در مورد دستیابی به #برجام درست نیست. جهان بدون برجام جای بهتری نخواهد بود. #MSC۲۰۱۸

  • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/11/29 ساعت 15:29

    #MSC۲۰۱۸ کنفرانس امنیتی مونیخ نشان میدهدمسیرتعاملات،درحال خصومت آمیزتر شدن ازطریق افزایش تلاش‌های مغرضانه برای تصویرسازی فکچوال«ایران هراسی»،در جهت بالابردن فشارهادرعرصه بین المللی UN است؛اگرچه این کوششی بیهوده است، ولی همه بایددربرابراین روند نادرست ونتایج ناخواسته آن بایستند.