• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1396/11/29 ساعت 13:53

    جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ: صحبت‌های نتانیاهو در مورد دستیابی به #برجام درست نیست. جهان بدون برجام جای بهتری نخواهد بود. #MSC۲۰۱۸

  • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/11/29 ساعت 15:29

    #MSC۲۰۱۸ کنفرانس امنیتی مونیخ نشان میدهدمسیرتعاملات،درحال خصومت آمیزتر شدن ازطریق افزایش تلاش‌های مغرضانه برای تصویرسازی فکچوال«ایران هراسی»،در جهت بالابردن فشارهادرعرصه بین المللی UN است؛اگرچه این کوششی بیهوده است، ولی همه بایددربرابراین روند نادرست ونتایج ناخواسته آن بایستند.

  • موضوع امسال کنفرانس امنیتی مونیخ «جهان و تهدیدهای یک #جنگ_بزرگ» است. همایش تا اینجای کار جز تهدید و هشدار، افشاگری، سردرگمی و تجلیل از اتحادهای بی‌بنیاد حاصلی نداشته! این انسداد امنیتی، حقیقی است یا شاهد یک بن‌بست نمایشی برای شروع جنگی هستیم که بر سر وقوعش تفاهم شده؟! #MSC۲۰۱۸