• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

   1399/11/24 ساعت 12:19

   ده زبان پر کاربرد جهان؛

   ۱) انگلیسی : ۱ میلیارد و ۱۳۱ میلیون نفر
   ۲) ماندارین چینی : ۱ میلیارد و ۱۱۷ میلیون نفر
   ۳) هندی : ۶۱۵ میلیون نفر
   ۴) اسپانیایی : ۵۳۴ میلیون نفر
   ۵) فرانسوی : ۲۸۰ میلیون نفر
   ۶)عربی استاندارد : ۲۷۴ میلیون نفر

   #Language #World