• در حالی که در سال ۹۶ @Apple بیش‌ترین سهم ریالی فروش گوشی‌ها را به خود اختصاص داده بود، در سال ۹۸ این رتبه در اختیار @Huawei قرار گرفت.

      اما در زمینه ساعت‌های هوشمند رتبه اول در اختیار @SamsungMobile است.

      #IranMarket