• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

   1400/02/22 ساعت 22:55

   در روز جهانی #پرستار، صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، از تلاش‌ و فداکاری‌ پرستاران ایرانی در دوران همه‌گیری کووید۱۹ ، قدردانی میکند.

   On the #InternationalNursesDay, UNFPA Iran appreciates the tireless efforts and sacrifices of Iranian nurses during #COVID۱۹ pandemic.
   #UNFPA #Iran