• سید محمود نبویان   nabavyan@

    1397/04/01 ساعت 00:52

    اگرچه کفش نایک ملت و ورزشکاران ایرانی را تحریم کرد؛ اما فوتبالیست‌های با غیرت ما مقاومتی جانانه کردند و برای ما قهرمان هستند. آفرین بر قهرمانان ملت ایران #IRASPA #Iran