• دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1400/06/29 ساعت 11:51

  هوای تازه، غذاهای مقوی و آب تمیز از جمله مزایایی هستند که جنگل‌ها برای سلامتی همگان فراهم می‌کنند.

  با این حال، هر ساله ۱۰ میلیون هکتار از جنگل‌ها در از بین می‌رود!

  فعالیت‌های #فائو در زمینه حمایت از احیای جنگل‌ و اکوسیستمhttp://bit.ly/۳۸YLRNU

  #GenerationRestoration

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1400/03/30 ساعت 10:10

  جنگل‌ها بیش از ۸۶ میلیون مشاغل سبز ایجاد کرده‌اند و از معیشت افراد بیشتری حمایت می‌کنند.

  سرمایه‌گذاری در احیای جنگل با ایجاد مشاغل بیشتر به اقتصاد کمک می‌کند تا از پیامدهای ناشی از همه‌گیری بهبود یابد.

  #GenerationRestoration

 • سازمان ملل متحد در ایران   UN_Iran@

  1400/03/18 ساعت 12:10

  ۴٫۷ million hectares of forests are lost every year.
  It’s up to all of us to protect & restore our precious forests.
  The UN Decade on #Ecosystem Restoration started in ۲۰۲۱, join #GenerationRestoration: https://bit.ly/۳۳۳EMYF
  :Arsalan Arianmehr
  #forests #unitednations

 • سازمان ملل متحد در ایران   UN_Iran@

  1400/03/16 ساعت 12:17

  Cities are home to a surprising amount of plant & animal species.

  How can we restore ecosystems in our cities?
  Increase green spaces
  Plant trees
  Clean up waterways

  The UN Decade on Ecosystem Restoration starts in ۲۰۲۱, join #GenerationRestoration

 • برنامه توسعه سازمان ملل متحد   UNDPIran@

  1400/03/15 ساعت 20:46

  Results achieved in ۲۰۲۰: Ozone Depleting Substances pollution minimized in ۴ major industrial groups Total amount of ۲۲۵ tons of ODSs emission reduced

  #WorldEnvironmentDay
  #GenerationRestoration
  #UNinIran #UNDPinIran #Iran

 • برنامه توسعه سازمان ملل متحد   UNDPIran@

  1400/03/15 ساعت 19:28

  ۱/۲ Today is #WorldEnvironmentDay it also marks the launch of the @UN Decade of Ecosystem Restoration. From forests to peatlands to coasts, we all depend on healthy ecosystems for our survival. Together we can: Reimagine. Recreate. Restore.

  #GenerationRestoration #Iran
  @Iran

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1400/02/21 ساعت 10:45

  جنگل‌ها بیش از ۸۶ میلیون مشاغل سبز ایجاد کرده‌اند و از معیشت افراد بیشتری حمایت می‌کنند.

  سرمایه‌گذاری در احیای جنگل با ایجاد مشاغل بیشتر به اقتصاد کمک می‌کند تا از پیامدهای ناشی از همه‌گیری بهبود یابد.

  #GenerationRestoration

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/11/08 ساعت 14:15

  سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز دهه احیای اکوسیستم در سازمان ملل متحد است.

  این
  «نظام‌ میراث کشاورزی مهم جهانی» نشان می‌دهند که چگونه می‌توانیم اکوسیستم‌ها را به صورت پایدار مدیریت کنیم
  http://bit.ly/۳۹jJu۹۵

  #GenerationRestoration #AgriculturalHeritage

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1400/08/19 ساعت 14:48

  فرسایش خاک از توانایی ما در پرورش و تولید مواد غذایی مغذی جلوگیری می‌کند چراکه باعث کاهش مواد مغذی موجود برای محصولات زراعی می‌شود.

  ما نمی‌توانیم این تهدید بر علیه امنیت غذایی خود را دست‌کم بگیریم!

  #COP۲۶ #FoodSystems #GenerationRestoration

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1400/05/12 ساعت 09:18

  ۲ میلیارد هکتار از اراضی تخریب شده‌اند!

  احیای جنگل‌ها به معنای ساختن دنیایی بهتر برای سلامتی خود و نسل‌های آینده است.

  هیچگاه برای اقدام دیر نیست!

  #GenerationRestoration

 • سازمان ملل متحد در ایران   UN_Iran@

  1400/03/19 ساعت 21:14

  Ecosystem restoration creates livelihood opportunities & is:
  key to a green recovery
  critical for reviving our soils, achieving food security
  critical to the #climateaction we need
  Investing in ecosystems = investing in our future
  #WorldEnvironmentDay
  #GenerationRestoration

 • برنامه توسعه سازمان ملل متحد   UNDPIran@

  1400/03/17 ساعت 15:28

  Results achieved in ۲۰۲۰: Reduction of harmful emissions ۱۳ energy efficiency pilot solutions in ۲۵۰ residential & public buildings, reducing ۵,۸۰۰ tons of #CO۲ emission annually achieving ۲۰-۳۰٪ energy efficiency

  #WorldEnvironmentDay
  #GenerationRestoration
  #Iran #UNDPinIran

 • برنامه توسعه سازمان ملل متحد   UNDPIran@

  1400/03/16 ساعت 00:07

  «#Water is a vital resource» says Majid, a #farmer supporting Lake #Urmia restoration efforts. This #WorldEnvironmentDay & every day lets celebrate those who reimagine, recreate & restore.
  #GenerationRestoration@Iran@UNDP
  @UNDPasiapac@ASteiner @kanniwignaraja
  @cprovidas

 • سازمان ملل متحد در ایران   UN_Iran@

  1400/03/15 ساعت 19:40

  Today is #WorldEnvironmentDay it also marks the launch of the @UN Decade of Ecosystem Restoration. From forests to peatlands to coasts, we all depend on healthy ecosystems for our survival. Together we can: Reimagine. Recreate. Restore. #GenerationRestoration
  : N. Mobara

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1400/02/30 ساعت 10:37

  هوای تازه، غذاهای مقوی و آب تمیز از جمله مزایایی هستند که جنگل‌ها برای سلامتی همگان فراهم می‌کنند.

  با این حال، هر ساله ۱۰ میلیون هکتار از جنگل‌ها دراز بین می‌رود!

  فعالیت‌های #فائو در زمینه حمایت از احیای جنگل‌ و اکوسیستمhttp://bit.ly/۳۸YLRNU

  #GenerationRestoration

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1400/01/31 ساعت 11:34

  هوای تازه، غذاهای مقوی و آب تمیز از جمله مزایایی هستند که جنگل‌ها برای سلامتی همگان فراهم می‌کنند.

  با این حال، هر ساله ۱۰ میلیون هکتار از جنگل‌ها در
  از بین می‌رود!

  فعالیت‌های #فائو در زمینه حمایت از احیای جنگل‌ و اکوسیستم
  http://bit.ly/۳۸YLRNU

  #GenerationRestoration