• موضع وزیر نفت درباره پیشنهاد کاهش تولید بیشتر نفت که در نشست اخیر #GMMC توسط برخی کشورها مطرح شده است. از زنگنه پرسیدم موضع شما درباره کاهش تولید بیشتر اوپک و غیر اوپک چیست؟ مثلا درباره کاهش تولید ١/٨ میلیون بشکه‌ای صحبت شده است؟
    زنگنه: «بدهند. بازار را خودشان خراب کردند..»