• غلامرضا قاسمیان   qasemian_ir@

    1395/12/21 ساعت 21:32

    این بد هست که سوریه را بمباران می‌کنند و یمن را بمباران میکنند و کشته می‌دهند ما انگار داریم فیلم تماشا می‌کنیم! #EndYemenSiege