• خدایش بیامرزد که چه نغمه‌های آسمانی بر زمین نازل کرد.
   هنز زیمر این شاهکار گاسپاریان را برای تنظیم آهنگ آلبوم گلادیاتور گلچین کرده بود
   #دودوک
   #DjivanGasparyan
   https://youtu.be/ZFtVgL۷VyRQ