• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1400/06/01 ساعت 02:05

    بزرگواران با کتک زدن من و زیر سوال بردن این گزارش و نویسندگانش، #ایران رتبه بهتری تودنیا پیدانمیکنه!
    دیتای ایرانش کمه خوب برید تو امثال #Crunchbase #استارتاپ تون رو ثبت کنید ولی خداییش یه نگاهی هم به این شاخصهای مرتبط با #دولت بندازیدوببینید موانع مثل #اینماد چه بلایی سرمون آوردن