• سعید خطیب زاده   SKhatibzadeh@

  1400/06/31 ساعت 11:59

  Continuing his busy schedule, FM @Amirabdolahian met w FMs of #Germany, #Austria, #Switzerland, #Croatia & EU's @JosepBorrellF, & took part in the follow-up of Baghdad conference.
  Brief exchanges w FMs of #Venezuela & #Iraq too.
  #BalancedActiveFP in action.
  #UNGA

 • پرویز اسماعیلی   EsmaeiliParviz@

  1399/08/10 ساعت 13:23

  برج آب وکووار دیشب با اجرای برنامه‌های هنری و البته بدون حضور شهروندان، به عنوان نماد وحدت کرواسی و یادبود دفاع از شهر در جنگ میهنی افتتاح شد. ۶ میلیون یورو برای بازسازی این برج هزینه شده که ۸۰ درصد آن کمک حدود ۷۰۰۰ نفر از کرواسی و جهان بود.
  #Vukovar water tower
  #Croatia

 • سید عباس موسوی   SAMOUSAVI9@

  1399/01/03 ساعت 16:25

  My deepest sympathy to the Gov & ppl. of #Croatia over the destruction wrought by the powerful earthquake hit north #Zagreb. My thoughts are w/the affected Croatians at this difficult time. I'm confident strength & resilience of the Croatians will carry them through this tremor.