• #کوکاکولا ۵.۱ میلیارد دلار برای خرید برند #CostaCoffee سرمایه‌گذاری کرد. کاستا کافی در انگلستان معادل #استارباکس در آمریکا است که با ادغام شدن این دو برند تحلیل‌گران رشد بزرگی برای کاستا کافی و نگرانی استارباکس را بابت این موضوع پیش‌بینی کرده‌اند. https://goo.gl/HPRdTG