• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

      1400/03/10 ساعت 20:20

      در روزجهانی دخانیات، صندوق جمعیت ملل متحد بهمراه سازمان بهداشت جهانی، همگان را به تعهد برای ترک دخانیات فرا می‌خواند
      On World No-Tobacco Day, UNFPA along with WHO,reminds women of reproductive age and pregnant women of the harms of smoking, and calls on everyone to #CommitToQuit