• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1399/04/17 ساعت 20:06

    ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل به کرونا مبتلا شد!

    بولسونارو ملقب به ترامپ برزیل پس از ماه‌ها انکار و عدم توجه به نکات بهداشتی که منجر به کشته شدن ۶۵ هزار برزیلی شد اینک ‌خود به این ویروس مهلک دچار شده است‌.

    #Bolsonaro #Covid_۱۹ #Brasil