• سیاوش صفاریان‌پور   s_saffarianpour@

    1400/04/29 ساعت 21:41

    حالا، آشنا شوید با پر سن و سال‌ترین فضانورد تاریخ! ساعاتى قبل خانم #والى_فانک ٨٢ ساله همراه با سه مسافر دیگر #BlueOrigin #فضا و فراسوى زمین و بى وزنى را تجربه کرد تا ثابت کند #شانس و #پایدارى بر خواسته‌ها و هدف هیچ مرزى نمیشناسد!
    خانم فانک، به زمین، به خانه خوش بازگشتید!