• پس از انتشار خبر توقف فعالیت خودروسازان چینی در ایران، #کارمانیا به‌عنوان نماینده‌ی رسمی برند #BYD چین در ایران ضمن تکذیب خبر توقف فعالیت‌هایش، به زومیت اعلام کرد که همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد