• وحید یامین پور   yaminpour@

      1397/03/22 ساعت 23:20

      #بی_بی_سی پیش از این با همه بی‌آبرویی‌های اخلاقی و سیاسی‌اش ولی هنوز سعی داشت به اپوزوسیون شبه‌روشنفکر تشبّه داشته باشه؛ ولی از دی‌ماه پارسال به اینور آشکارا به بوق بی‌آبروترین دشمنان ملت ایران یعنی آل‌سعود و منافقین تبدیل شده. #BBCShameOnYou