• مهدی محمودی   mehdimahmudi@

    1398/06/25 ساعت 03:18

    ۱۰ دقیقه بعد از اینکه ترامپ مجوز استفاده از ذخایر نفتی استراتژیک آمریکا برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت را صادر کرد، قیمت نفت خام برنت ۱۸ درصد و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت ۱۴ درصد افزایش یافت #oilprice #AramcoDroneStrike