• علی صمدزاده   A_Samadzadeh@

   1400/06/27 ساعت 12:56

   نشریه پولیتیکو زمان نامزدی بلینکن برای وزارتخارجه آمریکا ۹ویژگی برشمرد که دوتای آنها اینطور بود:
   ۱- طرفدار اروپا، چندجانبه‌گرایی و فراملی‌گرایی
   ۲- فرانکوفون و فرانکوفیل
   روابط بین‌الملل را باید واقعی دید، دوران نگاه رمانتیک به سر آمده!

   #American_Decline