• گویا از امشب طرح اکران فیلم خارجی با #AllTheMoneyInTheWorld آغاز می‌شود. تک‌سانس‌هایی در مگامال و کورش. بعد هم می‌آیند و می‌گویند مردم استقبال نکردند و سروته‌ش هم می‌آید. منظور ما از اکران فیلم خارجی، نمایش بلورِی‌هایی که در خانه داریم نیست؛ اکران هم‌زمان با کشورهای منطقه است.