• محمد خاتمی: سرنوشت وجهه اجتماعی دین در گرو این است که با آزادی سازگار باشد. در تاریخ بشر هر چه که با آزادی مقابل شده لطمه دیده است، دین اگر در مقابل آزادی قرار گرفت دین لطمه خورده است، عدالت اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است عدالت ضربه خورده است … #۲خرداد #دوم_خرداد

  • حسین دهباشى   majazestan@

    1397/03/02 ساعت 11:44

    خاتمی؟ دل‌سوز، میهن‌دوست، مومن، محترم، مودب وملایم. نمونه بارز انسانی تربیت‌شده در خانواده‌ای اصیل. به بزرگان احترام می‌گذارد، به نسلِ نو نیز. راستگو است گرچه گاهی همه حرف‌های راست را نمی‌گوید و این خوب نیست. آدم را از دوست‌داشتن‌اش پشیمان نمی‌کند، از پیروی‌اش گاهی چرا #۲خرداد