• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/11/12 ساعت 14:20

    پوسترهایی به مناسبت #۱۲بهمن https://tn.ai/۱۹۳۶۷۲۰

  • مهسا جزینی   JaziniMahsa@

    1397/11/11 ساعت 10:25

    #بختیار #۱۲بهمن ۵۷ : من در این ۲۵سال در رأس کارها نبودم که الان رانده شوم.یک عده متأسفانه عادت به دیکتاتوری دارند. دیکتاتوری محیط محمدرضا شاه را قبول کردند دیکتاتوری آینده هم شاید مطلوبشان باشد. http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/۲۱۴۸۹۱/ …انتشار-روزنامه‌های-توقیف‌شده-بلامانع-شد