• ادامه تعقیب و گریز ضارب/ضاربان با پلیس شهر #هاله #آلمان

    گفته می‌شود ضارب در شهر هاله آلمان ضمن تیراندازی به سوی #کنست #یهودیان در روز #یوم_کیپور، به سوی یک «کباب شاپ» هم شلیک کرده و همچنان متواری است

    یک مظنون بازداشت شده، اما ظاهرا اخبار غیررسمی حکایت از تنها نبودن وی دارد