• خوب است آقای #یوسی_کوهن رییس خفیه خانه به استحضار #نتانیاهو برساند بیشترین مجاهدان و شهدای نبرد در مرز سرزمین‌های اشغالی از همان شهرهای تفتیده‌ای است که او می‌خواهد با آب بازی مردمشان را فریب بدهد.