• پیمان طالبی   peymntalebi@

  1398/02/17 ساعت 04:58

  تو آنقدر ساده‌ای که سالها پس از صدام در دعای من درآوردی پس از نماز جماعت همراه دیگران عربده کشیدی: مرگ بر منافقین و صدام! و تا از بالا بخشنامه کتبی و شفاهی نرسید که صدام به لعنت ابدی پیوسته است، جرات نکردی شعارمرده را از دعای خود حذف کنی نامه‌هایی به یک بسیجی #یوسفعلی_میرشکاک

 • پیمان طالبی   peymntalebi@

  1398/02/16 ساعت 12:59

  آن روز امثال تو باید درمی‌یافتید که برای امریکا اهمیتی ندارد که شما چفیه می‌بندید و شلوارپلنگی می‌پوشید و پشت موتورسیکلت‌ها امر به معروف می‌کنید، چون می‌دانستند پس از آنکه ایران بدهکار بانک جهانی شد، صدای شما خودبخود به هیچ گوشی نخواهد رسید نامه‌هایی به یک بسیجی #یوسفعلی_میرشکاک

 • پیمان طالبی   peymntalebi@

  1398/02/14 ساعت 02:00

  اگر تو وامثال تو بجای حسرت خوردن برای روزهای پیش از قطعنامه و پناه بردن به انزوای چفیه و اورکت و گریختن به دژ نوحه و گریه و دعای کمیل و ذکرمصیبت شهیدان، هسته‌های مطالعاتی تشکیل می‌دادید و تهاجم فرهنگی را جدی میگرفتید، کار به اینجا میکشید؟ نامه هایی به یک بسیجی #یوسفعلی_میرشکاک

 • فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

  1397/12/07 ساعت 10:31

  یگانگی‌ست اساس وجود غیب و شهود یگانه‌بینی اگر هست، بی‌گمان زهراست ظهور مطلق انسان کامل است علی ولی به جان علی، شاه لامکان زهراست #یوسفعلی_میرشکاک

 • امید مهدی‌ نژاد   OmidMahdinejaD@

  1397/11/01 ساعت 09:57

  چو دریا سرِ خویش را نهاده‌ست بر ساحلت اگر باورم می‌کنی، دلم را بپرس از دلت #یوسفعلی_میرشکاک

 • امید مهدی‌ نژاد   OmidMahdinejaD@

  1397/11/01 ساعت 03:08

  انتظارِ پیامت رازِ شب‌زنده‌داری یادِ چشمِ سیاهت داغِ چشم‌انتظاری آه اگر اضطرارت برنینگیزد امشب کز دلِ بی‌نوایم یادی آری به یاری #یوسفعلی_میرشکاک

 • فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

  1397/10/30 ساعت 21:06

  «آن‌جا که نامی نیست» تازه‌ترین مجموعه شعر استاد #یوسفعلی_میرشکاک است با مضامینی عاشقانه که با طرح جلد زیبایی از دوست عزیز و مبتکرم #مجید_زارع منتشر شده. اولین بیت این مجموعه: گفتی از اتفاقی که تازه‌ست، کهن داستانِ جهان؛ عشق اتفاقی که همواره بوده‌ست، باستانی‌ترین داستان؛ عشق

 • مهدی عرفاتی   arafati_mahdi@

  1396/10/01 ساعت 02:18

  - جامعه ما بیشتر به ابن سینا محتاج است یا ابوذر؟ + به معشوق جفتشان؛ امیرالمومنین … #یوسفعلی_میرشکاک