• چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸

   بر اساس معاملات انجام شده در صرافی‌های مجاز:

   نرخ خرید هر اسکناس دلار آمریکا ۱۴۸۰۰تومان
   نرخ فروش هر اسکناس #دلار آمریکا ۱۴۹۰۰تومان
   نرخ خرید هر اسکناس یورو ۱۶۸۰۰تومان
   نرخ فروش هر اسکناس #یور ۱۶۹۰۰ تومان