• گزارش #یواشکی بانک مرکزی: #تورم در سال۹۸ به ۴۱٫۲درصد رسیده.
      بانک مرکزی از آبان۹۷ به بعد انتشار رسمی آمار نرخ تورم را متوقف کرده؛ اما در نامه‌ای که رئیس کلش امروز به رئیس قوه قضائیه نوشته، نرخ تورم سال۹۸ را ۴۱٫۲درصد و نرخ تورم سال۹۷ را ۳۱٫۲درصد اعلام کرده.