• هروقت #یواخیم_لوو رو تو بازی‌های مختلف می‌بینم یاد شیرین کاری‌های کثیفش رو نیمکت میفتم. همش دوست دارم ازش بپرسم چرا وسط بازی دست میکنی تو شلوارت و دیگر کارهای چندش؟؟؟!!!!