• روزنامه صمت   smtnewspaper@

  1397/12/19 ساعت 11:25

  قاضی مسعودی مقام: «#یقینی» یکی از متهمان پرونده گروه هدایتی فرار کرده است دستور ضبط وثیقه صادر شده است و این فرد برخی متهمین را تهدید کرده است که در جلسات حاضر نشوند.

 • داوود حشمتی   heshmatid@

  1398/02/05 ساعت 20:15

  قتل #سیسیلی حمیدحاجیان (وکیلی که #هدایتی دردادگاه ازآن نام برد) شاید بتواند توجهات را به کسی جلب کند که به اعتقادم جعبه سیاه پرونده است. #یقینی فردی است که قاضی می‌گفت فرار کرده دادستان می‌گفت در بیمارستان است اما یکدفعه ناپدید شد. پرده‌های پرونده هدایتی چه زمانی بالا می‌رود؟

 • روزنامه صمت   smtnewspaper@

  1397/12/14 ساعت 12:54

  تکذیب فرار متهم بانک سرمایه جعفری دولت آبادی: #یقینی یکی از #متهمین پرونده بانک سرمایه فرار نکرده بلکه جراحی داشته و در #بیمارستان است. یقینی وثیقه دارد و کیفرخواست او صادر شده؛ اما در #دادگاه حاضر نشده است که بعد از بهبودی محاکمه او انجام می‌شود. /میزان