• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

      1397/02/26 ساعت 11:34

      «دیپلماتها سرخود مذاکره نکردند، با نظام هماهنگ بودند» #یحیی_آل_اسحاق #برجام #مذاکره http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۹٪be٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪e۲٪۸۰٪۸e٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷-٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸٪d۸٪af-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۰٪d۸٪a۷٪da٪a۹٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۶٪da٪a۹٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۹٪۸۶٪d۸٪af٪d۸٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۸/ …