• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

      1397/11/01 ساعت 17:54

      استیو جابز: «به افتخار آدم‌های #دیوانه، #یاغی ‌ها، پردردسرها، وصله‌های ناجور… اون‌هایی که جور دیگه‌ای می‌بینن – از قاعده و اصول خوششون نمیاد… می‌تونی ازشون نقل قول کنی، باهاشون مخالفت کنی، تصدیق یا تقبیحشون کنی، اما تنها کاری که نمی‌تونی با اون‌ها بکنی نادیده گرفتنه،