• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/29 ساعت 10:50

    هاشمی، رئیس فراکسیون غذا و داروی #مجلس: اصرار بر توقف و ثابت ماندن قیمت #داروها خطرناک است. #دولت باید سالانه قیمت داروها را به میزان ثابت اضافه کند و در عین حال #یارانه‌ای به بخش دارو اختصاص دهد تا به مردم فشار مضاعف وارد نشود. /ایسنا

  • غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/01/28 ساعت 23:06

    رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان #یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند، بسیار درشت است که می‌توان آن را به نصف تقلیل داد و فقط به نیازمندان پرداخت کرد.