• جام جهانی فوتبال نوجوانان – ۲۰۱۷ هند #ایران ۳ #گینه ۱ یوزهایی که قرار است چندسال بعد ودر آینده‌ای نه چندان دور،شادی بیشتری به ارمغان بیاورند