• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

  1397/11/02 ساعت 10:19

  افزودن «#گُل» به توتون برای شادی‌آور کردن قلیان رئیس انجمن پزشکان و متخصصان داخلی ایران نسبت به اضافه کردن ماده مخدر «گل» به مواد توتون برای شادی‌آور کردن آن هشدار داد و گفت: همین موضوع باعث افزایش روزافزون استعمال قلیان در جوانان و نوجوانان شده است.‌ / ایسنا

 • روزنامه صمت   smtnewspaper@

  1397/11/02 ساعت 11:15

  افزودن «#گُل» به #توتون برای شادی‌آور کردن #قلیان رئیس انجمن پزشکان و متخصصان داخلی ایران نسبت به اضافه کردن ماده مخدر «گل» به مواد توتون برای شادی‌آور کردن آن هشدار داد و گفت: همین موضوع باعث افزایش روزافزون استعمال قلیان در #جوانان و نوجوانان شده است. /ایسنا

 • روزنامه پیروزی   piroozinews@

  1397/09/14 ساعت 10:42

  پنالتی آذری جهرمی به دروازه بان الکترونیکی که #گُل نمی‌خورد! وزیر ارتباطات در نمایشگاه بین المللی باکوتل ۲۰۱۸ به ربات دروازه بان گل زد. @azarijahromi