• روزنامه پیروزی   piroozinews@

      1397/09/14 ساعت 10:42

      پنالتی آذری جهرمی به دروازه بان الکترونیکی که #گُل نمی‌خورد! وزیر ارتباطات در نمایشگاه بین المللی باکوتل ۲۰۱۸ به ربات دروازه بان گل زد. @azarijahromi