• مازیار ناظمی   maziaran@

  1397/12/23 ساعت 06:58

  نظر کارشناسی یک شنونده را درباره #رادیو معارف می‌خواندم تاکید داشت بهتر است برای نقل قول از پیشوایان مذهبی مرد از #گویندگان مرد و در مورد پیشوایان #مذهبی زن از گویندگان زن استفاده شود !

 • مازیار ناظمی   maziaran@

  1398/04/06 ساعت 16:26

  والتر کرونکایت، حدود بیست سال ( ۱۹۶۲ تا۱۹۸۱)در بخش شبانگاهی #تلویزیون سی بی اس حضور داشت و معتمد مردم #آمریکا بود با لقب عمو والتر و پادشاه #گویندگان!
  همه برنامه‌ها را با این جمله تمام کرد:
  « اوضاع به همین منوال است »

  شاهکاره زندگی حرفه‌ای او به مدت هفتادوچهارسال

 • مازیار ناظمی   maziaran@

  1397/12/20 ساعت 09:14

  این جوان را از روزهای اول که برای تست آمد جام جم دیدم
  پر انگیزه و امیدوار ، مثل گلی خود رو ، بدون حمایت فنی و آموزش مناسب و کافی به اینجا رسید البته این حکایت خیلی از گویندگان و #گزارشگران صدا وسیماست
  سالها پیش گفتیم مثل انجمن #دوبلورها صنف #گویندگان تشکل شود و نشد !