• ابوالقاسم طالبی   Talebi_Cinema@

    1397/04/21 ساعت 19:00

    قرار نبود لباسِ زناىِ متهم باشه، قرار بود #حجاب برتر باشه اما بدسلیقه‌گى بعضى و هوشمندى نفوذی‌ها باعث شد هر کیف‌قاپ، سارق، تیغ زن، قاتل و فاحشه که دستگیر میشه چادر سرش کنن بیارند دادگاه و رسانه‌ها هم پخش کنند و ما انتظار داریم نوجوان ما به چادر علاقمند بشه. #گوهر_حجاب

  • سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/04/21 ساعت 22:57

    سفارش به دوستان عزیز درایام مرتبط‌با«عفاف و حجاب»، مطالعه تفسیرآیات ۵۳و۵۹ سوره احزاب و آیه ۳۲ سوره نور است و نیز مداقه در۱۰۰ روایت جلد۲۰ کتاب وسایل الشیعه فصل نکاح که وجوب #حجاب ونیزمحدوده آن مورد تاکید قرارگرفته است تا هریک مبلّغ و مبین این وظیفه الهی باشیم. #گوهر_حجاب