• «لویی #گومرت » نماینده حزب جمهوریخواه آمریکا که #رضا_پهلوی چند روز پیش با او ملاقات کرد، پیش از این خواستار بمباران ایران شده بود. اما رضا هدف از دیدار خود را بررسی «راهکارهای حمایت از مبارزات مسالمت آمیز در ایران» عنوان کرد.