• خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

    1398/03/03 ساعت 18:30

    دیدار ظریف با نخست وزیر #پاکستان در اسلام آباد وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار، به اهمیت گسترش همکاریها، بویژه برقراری ارتباط میان بنادر #چابهار و #گوادر و استفاده از ظرفیتهای بالقوه آنها بعنوان بنادر مکمل در جهت منافع دو کشور اشاره کرد.

  • خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1396/11/03 ساعت 20:54

    وزیر کشتیرانی پاکستان: #آمریکا خواستار استفاده از بندر #گوادر برای انتقال تجهیزات و تدارکات به نیروهای #ناتو در افغانستان است. این بندر تا ۴۰ سال آینده در اجاره #چین قرار دارد